Facebook

Duurzaam Bouwen

Grofweg bestaan duurzaam bouwen en renoveren uit twee onderdelen:
de energiezuinigheid van een gebouw en
het gebruik van materialen die minder schadelijk zijn voor het milieu.


De Beide Handjes richt zich steeds meer op duurzaam bouwen. Door het werken met duurzame materialen, maar ook door te zorgen voor goede afvalscheiding, hergebruik van materialen, gebruik van energiearme materialen en aardwarmte. Ook bamboe heeft daarin een grote toekomst. Zonneboilers en zonnepanelen plaatsen behoort ook tot de mogelijkheden.
Het samen bespreken met de klant van wensen en mogelijkheden zorgt vaak voor verrassende uitkomsten.

Hoe doen we dat

  • Gebruiken van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers
  • Het creëeren van een gezond binnenmilieu. Bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen
  • Prettige en leefbare huizen en bedrijfspanden
  • Duurzaam slopen door de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken
  • Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken
  • Verantwoord watergebruik

Bovengenoemde principes van duurzaam bouwen heeft DeBeide Handjes al voor een deel in zijn werkwijze geïntegreerd. Uiteraard bepalen wij in overleg welk niveau van duurzaam bouwen u wilt toepassen en stemmen daar de uitvoering op af.