Facebook

Werkwijze De Beide Handjes

De Beide Handjes wordt het liefst zo vroeg mogelijk betrokken bij uw project. Zo is het mogelijk om:

 • Een goed beeld te vormen van de gewenste stijl en het eindresultaat
 • Een goed advies te geven bij het maken van keuzes
 • De consequenties van een verbouwing bespreken en deze zoveel mogelijk te beperken
 • Sneller te werken. Het plan is in de voorbereiding goed besproken en veel keuzes zijn al gemaakt
 • Te zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen en - uitvoeringen
 • Te kijken of zelfwerkzaamheid onderdeel kan zijn van uw verbouwing en dit in de planning op te nemen
 • het werk sneller verloopt: het plan is immers goed doordacht en veel keuzes zijn al vooraf gemaakt.

Op deze manier worden onnodige of dubbele kosten vermeden.

Het bouwproces

Het bouwproces omvat in het algemeen de volgende stappen

 • Kennismaken en het bespreken van uw wensen en de werkzaamheden
 • In een aantal rondes bespreken van gedetailleerde begrotingen om het plan te verfijnen
 • Wanneer nodig kunnen we ook tekeningen verzorgen
 • Een plan met een optimaal eindresultaat en kostenplaatje
 • Een gedegen voorbereiding van de uitvoering met inzicht van planning en inzet van vaste onderaannemers
 • Regelmatig overleg om de voortgang te bekijken en daar waar nodig aan te passen
 • Een eindoplevering en natuurlijk een goede nazorg